door surfers en voor surfers met een uitdaging

Het Surftherapie centrum

Het surftherapiecentrum.nl staat voor het uitdagen van de patiënten/ cliënten om uit hun interne focus naar een externe focus te groeien. Het surftherapiecentrum vormt het middelpunt van waaruit de patiënten en cliënten begeleid worden om hun doelen te bereiken.

Die doelen kunnen zijn:

- Zelfstandig wonen

- (Financieel) zelfvoorzienend

- weer leven en kunnen aansluiten bij familie en vrienden

vestiging

Surftherapiecentrum.nl  is gevestigd in Petten. De ruimte van voormailg Hotel Corfwater en gebouw van het Hoogheemraadschap worden kosteloos ter beschikking gesteld. . Aangezien de B.V. opgericht is als sociale B.V. zonder winstuitkering zou het pand van het Hoogheemraadschap op langere termijn zeer geschikt kunnen zijn als definitief onderkomen. De gemeente Schagen is zeer meedenkend om deze instelling in Petten te houden. Zij merken dat deze vorm van surftherapie bijdraagt aan een positief imago en goede vibe in het dorp Petten en omgeving.

structuur

Het surftherapiecentrum is een B.V. Deze is bewust gekozen omdat de B.V. in tegenstelling tot een stichting bestuursleden in dienst kan nemen en volgens de WTZa een raad van commissarissen heeft die toezicht heeft. In de statuten is opgenomen dat de cliëntenraad een belangrijke rol speelt ten aanzien van de invulling wat past bij de visie dat de deelnemer/ patiënt het beste weet wat hij of zij nodig heeft.

Het surftherapiecentrum gebruikt surftherapie als onderdeel van het behandelprogramma en zet dit naast andere programmaonderdelen zo efficiënt mogelijk in.

Het aanbod

Het Surftherapiecentrum.nl biedt het programma "zelfzorg aan zee" waarbij je uitgedaagd wordt je talenten te (her)ontdekken. Door deze uit te bouwen en zichtbaar te maken ga je zien dat de omgeving deze ook gaat ontdekken. Vanuit een zelfverzekerde basis leggen wij geleidelijk de focus op de mogelijkheden die daarbij zichtbaar worden bij jezelf maar ook je omgeving. Deze mogelijkheden worden in het laatste deel van de behandeling omgezet in acties.

Dit programma is gemaakt voor iedereen die ervaart dat hun hoofd en lichaam niet meegaan in de dagelijkse wensen. Je bent bijvoorbeeld vastgelopen door een of een aantal gebeurtenissen waardoor je leven drastisch is veranderd en je hoofd niet functioneert zoals je gewend bent.

Wij starten met de volgende doelgroepen:

- Jongvolwassenen met hersenletsel

- (Verpleegkundigen met) dreigende burn-out en/of Covid-19 gerelateerde klachten.


Meer informatie over dit programma is te vinden op de website van Zelfzorg Aan Zee .

Alle programma's die ontwikkeld worden zijn te zien op deze site.